Užitečné odkazy

homeArchivní databáze Aloise Musila

Digitalizovaná první část pozůstalosti Aloise Musila uložené v Muzeu Vyškovska
ve Vyškově: rukopisy, fotografie, korespondence.

asam fb

Profil ASAM na Facebooku
Profil Akademické společnosti Aloise Musila na sociální síti.

muzeum

Muzeum Vyškovska ve Vyškově
Správce pozůstalosti Aloise Musila.

ibero  KDO BYL KDO – Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
Heslo o Aloisi Musilovi v encyklopedické řadě nakladatelství Libri KDO BYL KDO.
 centrum

Alois-Musil-Center für Orientalische Archäologie
Centrum Aloise Musila pro orientální archeologii. Zastřešuje praktickou
spolupráci v oboru orientalistiky, potažmo orientální archeologie mezi
Orientálním ústavem Vídeňské univerzity a katedrou biblické archeologie
Evangelické teologické fakulty Vídeňské univerzity.

ernst  Ernst Herzfeld Gesellschaft
Německá společnost archeologa a orientalisty Ernsta Emila Herzfelda (1879–1948).
gertrude  Gertude Bell Archive
Archiv digitalizované pozůstalosti britské cestovatelky a archeoložky
Gertrude Bell (1868–1926), současnice Aloise Musila.
biographie

Biographie-Portal
 lawrence studies T. E. Lawrence Studies
Stránky věnované Musilovu protihráči Thomasu Edwardu Lawrenceovi (1888–1935).
 Screen shot 2012-04-16 at 17.28.19

 

ASTENE
Association for the Study of Travel in Egypt and the Near East.

 

 egypt Egypt & Austria
Stránky The Egypt and Austria Society, mezinárodní akademické společnosti,
která mapuje vztahy mezi střední Evropou a Egyptem v letech 1815–1918.
lavrence  The T. E. Lawrence Society
Stránky společnosti Thomase Edwarda Lawrence.
 KKD


Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Knihovna pod vedením dr. Vladislava Rašky ve svých fondech uchovává
významnou část obsáhlého literárního díla Aloise Musila a věnuje se ve
spolpráci s ASAM systematickému zpracování Musilovy bibliografie.

 

 

 

Vytisknout E-mail